Cykl koniunkturalny w gospodarce polskiej w latach 1992-2006. Analiza ekonometryczna z wykorzystaniem modeli składników nieobserwowalnych i metod filtracji.