. Cykl rozwojowy paproci różnozarodnikowej na przykładzie salwinii pływającej. Paprotniki-zbiorcza grupa życiowa roślin zarodnikowych: W odpowiednim podłożu następuje dalszy rozwój sporofitu. Salwinia. Rys. Cykl rozwojowy paproci różnozarodnikowej na przykładzie salwinii pływającej. Cykl rozwojowy skrzypu polnego. i. Tif (170558 bytes). Cykl rozwojowy paproci różnozarodnikowej. Na przykładzie salwinii pływającej. i. Tif (170558 bytes) . Cykl rozwojowy u mszaków (na przykładzie mchu płonnika). Cykl rozwojowy paproci różnozarodnikowej na przykładzie salwinii pływającej.
1 post    1 authorW cyklu rozwojowym paprotniki przechodzą przemianę pokoleń: sporofile) zebrane zwykle w wyraźny kłos, jednako-lub różnozarodnikowe. Najczęściej rozmnażanie paproci wodnych omawia się na przykładzie salwinii pływającej. Niektóre— jak salwinia pływająca— wtórnie zaadaptowały się do życia w wodzie. cykl rozwojowy paprotnika jednakozarodnikowego na przykładzie nerecznicy. c) Wskaż, gdzie odbywa się mejoza i określ jej znaczenie w cyklu życiowym paproci. Pokoleń u paprotników jednakozarodnikowych i różnozarodnikowych.
Przykładem sporofitu może być Rhynia. 3. widŁakowate (lycophytina). Przedrośla paproci różnozarodnikowych są rozdzielnopłciowe i silnie zredukowane. Salwinia pływająca. Największą różnorodność paproci gromadzą wilgotne lasy strefy. Się w. Kasprowicz autorka wielu prac m. In. o rozwoju gametofitu paproci. W ich cyklu życiowym występuje przemiana pokoleń: gametofitu i sporofitu. Przykładem wątrobowca o tak złożonej organizacji plechy jest porostnica wielokształtna. Wśród widłaków istnieją dwie grupy-jednakozarodnikowe i różnozarodnikowe. w Polsce występuje też gatunek paproci wodnej, salwinia pływająca.